ប្រតិទិនសាលារៀន
  •  បង្ហាញឯកសារ
  • បវេសនកាលថ្មីចំណេះទូទៅខ្មែរ និងអង់គ្លេស ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦
 


សាលាអន្តរជាតិ IEL គឺជា សាលាឯកជនមួយ ដែលត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា នៃប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពី ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2003 ។ វាជា វិទ្យាស្ថានភាសា អង់គ្លេសអន្តរជាតិ ហើយក្រោយមក បានក្លាយទៅជា សាលាអន្តរជាតិ ចាប់តាំងពី ខែកក្កដា  ឆ្នាំ 2007 ក្នុងនោះផងដែរសាលាក៏បានផ្ដល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖ ថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា ជាតិ និងអន្តរជាតិ  ថ្នាក់បឋមសិក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ, ថ្នាក់ មធ្យមសិក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ និងកម្មវិធី សិក្សាភាសាអង់គ្លេស ទូទៅគ្រប់កម្រិត។

សាលាអន្តរជាតិ IEL ជឿជាក់ យ៉ាងមុតមាំ ថាការអប់រំ គឺមានសារៈសំខាន់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ជាតិនិង ពិភពលោក ដូច្នេះ វាគួរតែ អាចប្រើបាន ទៅដល់សិស្សទាំងអស់ ដោយមិនគិតពី ការប្រកាន់ សាសនា ឋានៈ សេដ្ឋកិច្ច ភេទ តែមួយ បញ្ញា ឬ បុគ្គល ភាពខុសគ្នា ផ្សេងទៀត លុះត្រាតែ ភាពខុសគ្នា ដូចជា រំខានដល់សិទ្ធិ អ្នកដទៃ ។ តាមរយៈការ រួមបញ្ចូល កម្មវិធីសិក្សា ថ្នាក់ជាតិនិង អន្ដរជាតិ សិស្សគ្រប់គ្នា គួរតែមានឱកាស ទទួលបាននូវជំនាញ ដែលជា ចំណេះដឹងនិង អាកប្បកិរិយា ដើម្បីទទួល / សុខមាលភាព ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់/នាងនិង រួមចំណែក ជាមួយនឹង សមត្ថភាព និងការទទួលខុស នោះទេ។
ព័ត៌មាន & សកម្មភាពសាលារៀន »​
»
អ្វីដែលសិស្សនិយាយ

សេចក្ដីថ្លែងរបស់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ក្នុងពិធីបិទឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤

ដោយរី រដ្ឋា សិស្សថ្នាក់ទី១២

       

ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរ លោកនាយកសាលាអន្តរជាតិ អាយ អ៊ី អ៊ែល លោកស្រីនាយិកា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាណាព្យាបាល ព្រមទាំងមានសេចក្ដី សោមនស្សរីករាយ ជាទីបំផុត និងប្រកបដោយក្ដី រំភើប ក្ដុកក្ដួល រំជួលចិត្តក្រៃលែងដែលសាលាអន្តរជាតិ អាយ អ៊ី អ៊ែល បានរៀបចំកម្មវិធីបិទឆ្នាំសិក្សាដើម្បី អបអរដល់ការបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់ទី១២ ទាំងអស់គ្នា នេះជាលើកទី១ ក្នុងជីវិតសិក្សារបស់យើង ខ្ញុំទាំងអស់គ្នា។ តាំងនាមនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ទាំងអស់នៃសាលាអន្តរជាតិ អាយ អ៊ី អ៊ែល សូមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ដូចតទៅ៖

        ចាប់តាំង ពីនាងខ្ញុំបានមកសិក្សានៅទីនេះ ដំបូង គឺនាងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី១ ស្របពេលជា មួយគ្នាដែលសាលាទើបតែបង្កើត ថ្នាក់សិក្សាចំណេះទូទៅខ្មែរផងដែរ ជាមួយនឹងចំនួនសិស្សមិនទាន់មានច្រើននៅឡើយ ។ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងខិតខំប្រឹងប្រែង ពីលោកនាយក និងគណគ្រប់គ្រងសាលាទាំងអស់ ជា ពិសេស លើផ្នែកគុណភាពសិក្សា ជាចម្បងនោះ ធ្វើឲ្យចំនួនសិស្សកើនឡើងជាលំដាប់ព្រមទាំងកម្មវិធី សិក្សាសំបូរបែបដូចបច្ចុប្បន្ននេះ។

ដៃគូរបស់យើង